Welke evolutie moeten onze bouwmaterialen doormaken?

Welke evolutie moeten onze bouwmaterialen doormaken?

19 november 2022 Uit Door Admin

De materialen waar we binnen verschillende sectoren gebruik van maken zijn door de jaren heen aardig komen te veranderen. De focus lag daarbij vaak op het verduurzamen van de materialen waar gebruik van wordt gemaakt. Ook voor bouwmaterialen geldt dat er op dit vlak sprake is van een niet onbelangrijke transitie. Traditionele materialen worden dan ook steeds vaker ingewisseld voor zogenaamde biobased materialen. Voor deze laatste geldt dat ze enkele niet onbelangrijke voordelen met zich meebrengen die we je graag in dit artikel laten ontdekken.

Tussen welke bouwmaterialen maken we een onderscheid?

De markt van de bouwmaterialen kan vandaag de dag worden opgedeeld in twee verschillende categorie├źn. In eerste instantie zijn er de traditionele bouwmaterialen. Hieronder vallen bijvoorbeeld staal en beton, maar ook zand en mergel. Niet alleen zijn deze materialen niet oneindig beschikbaar, daarnaast geldt voor veel van deze materialen dat ze niet alleen over een behoorlijke CO2-uitstoot beschikken, maar bovendien ook nog eens een aanzienlijke impact hebben op ons milieu.

De tweede categorie is deze van de zogenaamde biobased bouwmaterialen. Voor deze materialen geldt dat ze hun oorsprong vinden in onze natuur. Het gaat hierbij dan om materialen die zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Het gaat hierbij dan om hout en vlas, maar ook om bijvoorbeeld stro. Voor deze materialen geldt dat ze binnen een relatief korte termijn terug kunnen groeien wat als gevolg heeft dat ze over een oneindig karakter beschikken. Bovendien is het ook zo dat ze in hun oorspronkelijke vorm opnieuw te gebruiken zijn of dat ze gecomposteerd kunnen worden. De impact van het gebruik van deze materialen op het milieu is dus minimaal.

Waarom moet er worden overgeschakeld op biobased bouwmaterialen?

We moeten de bouwmaterialen waar we gebruik van maken kritisch durven te evalueren. Dit niet in het minst omdat de Nederlandse overheid uiteraard de vooropgestelde klimaatdoelstellingen voor een duurzame leefomgeving wil kunnen behalen. Verscheidene experts zijn van mening dat het gebruik van biobased in plaats van traditionele materialen een belangrijke meerwaarde kan betekenen op dit vlak. Maar er kan worden vastgesteld dat er bij de marktpartijen nog steeds sprake is van de nodige onzekerheid. Deze zorgt ervoor dat ook de investeringen die zijn vereist achter blijven. Daar moet de komende tijd verandering in komen.

Het ‘Biobased Bouwversneller’ innovatieprogramma

TNO werkt binnen het ‘Biobased Bouwversneller’ innovatieprogramma samen met marktpartijen aan verschillende onderzoeksprojecten. Voor deze onderzoeksprojecten geldt dat ze betrekking hebben tot hout evenals tal van andere bouwmaterialen die over een biobased karakter beschikken. Daarbij ligt de focus op drie verschillende onderdelen:

  • De realisatie van bouwkundige innovaties;
  • Het verbeteren van rekenmethoden;
  • De industrialisatie evenals prefabricage voor opschaling;

Voor dit programma geldt dat ze een belangrijke bijdrage levert aan de onderliggende doelstellingen van het cluster Bouwinnovatie. Concreet gaat het hierbij dan om het verbeteren evenals versnellen en duurzamer maken van de Nederlandse bouwsector. In ieder geval, willen we de klimaatdoelstellingen voor het realiseren van een duurzame leefomgeving kunnen behalen? Dan kan (nog meer) inzetten op het gebruik van biobased bouwmaterialen zeker en vast een keuze zijn die het overwegen waard is.